اطلاعیهنمایش همه

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۱۴:۵۷
Background image

یک قلم نان خشک , سه قلم گوشت ، 24 قلم میوه و ترکاری ، 11 قلم حبوبات و یک قلم گازمایع برای سال مالی 1403

ازتمام داوطلبان که در پروسه های مواد اعاشوی و محروقاتی یک قلم نان خشک , سه قلم گوشت ، 24 قلم میوه و ترکاری ، 11 قلم حبوبات و یک قلم گازمایع برای سال مالی 1403  درج جدول ذیل این اداره میباشد شرطنامه اخذ نموده اند رسانیده میشود از اینکه روزهای یکشنبه و دوشنبه روز پایوازی زندانیان میباشد ، نظر به هدایت شفاهی مقام محتر این اداره بمنظورحفظ ، مصئونیت و رسیدن بموقع کارمندان داوطلبان مکان و زمان (محل . . .

Recentنمایش همه

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۱۴:۵۷
Background image

یک قلم نان خشک , سه قلم گوشت ، 24 قلم میوه و ترکاری ، 11 قلم حبوبات و یک قلم گازمایع برای سال مالی 1403

ازتمام داوطلبان که در پروسه های مواد اعاشوی و محروقاتی یک قلم نان خشک , سه قلم گوشت ، 24 قلم میوه و ترکاری ، 11 قلم حبوبات و یک قلم گازمایع برای سال مالی 1403  درج جدول ذیل این اداره . . .