یک قلم نان خشک , سه قلم گوشت ، 24 قلم میوه و ترکاری ، 11 قلم حبوبات و یک قلم گازمایع برای سال مالی 1403

folaad_admin

ازتمام داوطلبان که در پروسه های مواد اعاشوی و محروقاتی یک قلم نان خشک , سه قلم گوشت ، 24 قلم میوه و ترکاری ، 11 قلم حبوبات و یک قلم گازمایع برای سال مالی 1403  درج جدول ذیل این اداره میباشد شرطنامه اخذ نموده اند رسانیده میشود از اینکه روزهای یکشنبه و دوشنبه روز پایوازی زندانیان میباشد ، نظر به هدایت شفاهی مقام محتر این اداره بمنظورحفظ ، مصئونیت و رسیدن بموقع کارمندان داوطلبان مکان و زمان (محل آفرگشایی و ضرب الاجل تسلیمی آفرها ) تعدیل گردیده است از تمام داوطلبان که شرطنامه درپروژه های متذکره اخذ نموده اند دعوت می نمایم تا به آمریت قراردادها، ریاست تدارکات اداره تنظیم امورزندانها ، اطاق نمبر 118 منزل اول ، واقع ناحیه 12 شهر کابل ، گارنیزیون مرکزی اداره تنظیم امورزندانها تشریف آورده تعدیل شماره (1) یا شرطنامه تعدیل شده پروژه های فوق را بدست آورده و آفر خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ، بعد از نشر این اطلاعیه (راس ساعت معینه  مندرج شرطنامه) به ریاست تدارکات این اداره ارایه نماید.

شماره

سه قلم گوشت

یک قلم نان خشک

24 قلم میوه و ترکاری

11 قلم حبوبات

یک قلم گاز مایع

لات ها)زون)

لات ها(زون)

لات ها(زون)

لات ها(زون)

لات ها(زون)

1

لات 3 (هلمند)

لات 3

لات 3

لات 3

لات 3

2

لات 7 (زندان بگرام)

لات 7

لات 7

لات 7

لات 7

3

لات 8 (ارزگان و زابل )

لات 8

لات 8

لات 8

لات 8

4

لات 9 (بدخشان و تخار)

لات 9

لات 9

لات 9

لات 9

5

لات  10(کندز و بغلان)

لات 10

لات 10

لات 10

لات 10

6

لات 11 (لغمان، کنرها و نورستان)

لات 11

لات 11

لات 11

لات 11

7

لات 12 (کاپیسا و پنجشیر)

لات 12

لات 12

لات 12

لات 12

8

لات 13 (پکتیا و لوگر)

لات 13

لات 13

لات 13

لات 13

9

لات 14 (پکتیکا و خوست )

لات 14

لات 14

لات 14

لات 14

10

لات 15 (جوزجان، سمنگان و سرپل)

لات 15

لات 15

لات 15

لات 15

11

لات 16 (پروان، بامیان و دایکندی)

لات 16

لات 16

لات 16

لات 16

12

لات 17 (میدان وردک و غزنی)

لات 17

لات 17

لات 17

لات 17

13

لات 18 (غور ، بادغیس و فاریاب)

لات 18

لات 18

لات 18

لات 18

14

لات 19 (نیمروز و فراه)

لات 19

لات 19

لات 19

لات 19

 

 

 

بناءً شرکت های محترم که شرطنامه اخذ نموده اند، لطف نموده به آدرس فوق مراجعه نمایند و تعدیلات پروژه های متذکره را دریافت نمایند .

0202043516: شماره تماس

آخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ - ۱۴:۵۷
Background image

یک قلم نان خشک , سه قلم گوشت ، 24 قلم میوه و ترکاری ، 11 قلم حبوبات و یک قلم گازمایع برای سال مالی 1403

ازتمام داوطلبان که در پروسه های مواد اعاشوی و محروقاتی یک قلم نان خشک , سه قلم گوشت ، 24 قلم میوه و ترکاری ، 11 قلم حبوبات و یک قلم گازمایع برای سال مالی 1403  درج جدول ذیل این اداره . . .

بازگشت به اطلاعیه ها