داوطلبیAll tenders

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ - ۱۹:۴۱
Background image

اعلان مجدد پروژه های تدارک مواد اعاشوی و محروقاتی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها

  موضوع: در مورد اعلان مجدد داوطلبی تدارک مواد اعاشوی و یک قلم گاز مایع ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و ولایتی اداره تنظیم امور زندانهابرای نه ماه (اول ماه سرطان الی اخیر ماه حوت) سال مالی 1401

    لطفاً مضمون ذیل را از طریق خویش (وبسایت و صفحات اجتماعی اداره) به نشر برسانید.

"اعلان مجدد پروژه های تدارک مواد اعاشوی و محروقاتی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها "

     اداره تنظیم امور زندانها . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۵ - ۸:۵
Background image

تدارک مواد اعاشوی ومحروقاتی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها

موضوع: در مورد اعلان داوطلبی تدارک یک قلم گاز مایع ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و ولایتی اداره تنظیم امور زندانهابرای نه ماه (اول ماه سرطان الی اخیر ماه حوت) سال مالی 1401

 

"تدارک . . .

RecentShow all

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۹ - ۱۹:۴۱
Background image

اعلان مجدد پروژه های تدارک مواد اعاشوی و محروقاتی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها

  موضوع: در مورد اعلان مجدد داوطلبی تدارک مواد اعاشوی و یک قلم گاز مایع ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و ولایتی اداره تنظیم امور زندانهابرای نه ماه (اول ماه سرطان الی اخیر ماه حوت) سال . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۵ - ۸:۵
Background image

تدارک مواد اعاشوی ومحروقاتی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها

موضوع: در مورد اعلان داوطلبی تدارک یک قلم گاز مایع ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و ولایتی اداره تنظیم امور زندانهابرای نه ماه (اول ماه سرطان الی اخیر ماه حوت) سال مالی 1401

 

"تدارک . . .

پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۲ - ۹:۱۲
Background image

تدارک مواد اعاشوی ومحروقاتی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها


  موضوع: در مورد اعلان داوطلبی تدارک مواد اعاشوی و محروقاتی ضرورت قطعات و جزوتام های مرکزی و ولایتی اداره تنظیم امور زندانهابرای نه ماه (اول ماه سرطان الی اخیر ماه حوت) سال مالی 1401
  . . .

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱/۲ - ۱۰:۱۴

داوطلبی قراردادهای مواد اعاشوی و محروقاتی اداره تنظیم امور زندانها

بر اساس فیصله جلسه دوم مورخ 24/7/1443 هیئت محترم رهبری اداره تنظیم امورزندانها، این اداره در نظر دارد نیازمندی های مواد اعاشوی و محروقاتی خویش برای مدت سه ماه (از اول حمل الی اخیر . . .