تهیه و تدارک (172) قلم ادویه جات و ملزمات طبی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها از بابت سال مالی 1402

folaad_admin
logo

Publish Date

Closing Date

اداره تنظیم امور زندانها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی، برای پروژه تهیه و تدارک (172) قلم ادویه جات و ملزمات طبی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها از بابت سال مالی 1402  اشتراک نموده شرطنامه آنرا از آمریت قراردادها، ریاست تدارکات اداره تنظیم امورزندانها ، اطاق نمبر 118 منزل اول ، واقع ناحیه 12 شهر کابل ، گارنیزیون مرکزی اداره تنظیم امورزندانها بدست آورده و آفر خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ، بعد از نشراعلان الی 21 روز تقویمی (راس ساعت معینه  مندرج شرطنامه) به ریاست تدارکات این اداره ارایه نماید آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.  

شماره

نام پروژه

مقدار تضمین آفر (به افغانی)

1

تهیه و تدارک (172) قلم ادویه جات و ملزمات طبی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها از بابت سال مالی 1402

500,000

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی (بانک گرنتی و یا پول نقد) مطابق مقدار مبلغ مندرج جدول فوق بوده و جلسه آفرگشایی پروژه های متذکره با حضور داشت هیئت آفرگشایی و نمایندگان داوطلبان در ریاست تدارکات اداره تنظیم امور زندانها دایر می گردد.

More tenders

پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ - ۱۱:۳۵
Background image

دو قلم تیل دیزل و پطرول

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، که اداره تنظیم امورزندانها در نظردارد تا تدارک (دو قلم تیل دیزل و پطرول ) خویش را نظر به مندرج جدول . . .

پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۶ - ۱۰:۳۲
Background image

تهیه و تدارک (172) قلم ادویه جات و ملزمات طبی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها از بابت سال مالی 1402

اداره تنظیم امور زندانها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی، برای پروژه تهیه و تدارک (172) قلم ادویه جات و ملزمات طبی مورد ضرورت اداره تنظیم امور . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۶/۶ - ۲۰:۳۲
Background image

دو قلم تیل دیزل و پطرول

اداره تنظیم امورزندانها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی، تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مندرج جدول ذیل این اداره اشتراک نموده شرطنامه آنرا از . . .

Back to tenders